STUDIES

Veel plannen worden om de een of andere reden niet uitgevoerd. Toch zou het jammer zijn dat deze ontwerpen in de vergetelheid raken. Vandaar dat wij hebben besloten deze als "studie" te plaatsen