WERKWIJZE

Eerst maar eens kennis maken om vervolgens  samen te bekijken wat uw wensen en eisen zijn en deze omschrijven  in een Programma van Eisen. Dit PvE dient als uitgangspunt voor het ontwerp. Aan de hand van ons gesprek maken wij een duidelijke opdrachtomschrijving met een bijbehorende offerte.

 

Voor particuliere opdrachtgevers  hanteren  wij de Modelovereenkomst consument-architect.  

KENNISMAKEN

UITWERKINGSFASE

ONTWERPFASE

REALISATIE

Nadat u het ontwerp hebt goedgekeurd en de gemeente akkoord is gaan wij het plan verder   uitwerken. O.a. de technische uitwerking       met de benodigde berekeningen eventueel een bouwkundig bestek. Verder dragen wij ook zorg voor het aanvragen van de eventueel benodigde omgevingsvergunning. Wij treden namens u op als gemachtigde zodat u geen omkijken naar de procedurele kant van de aanvraag heeft. 

Tijdens de uitvoering van uw project kunnen wij       u ook bijstaan. Bouwen is toch een complex             gebeuren met veel partijen. Voor een goed verloop van de werkzaamheden is het raadzaam onze expertise ook hiervoor in te huren. Zo kunnen wij een aannemersselectie doen en offertes aanvragen. Tijdens de bouw kunnen wij ook voor de controle en budgetbewaking zorgdragen.  Zeker niet onbelangrijk......

Op basis   van   het PvE   maken  wij een eerste     ontwerp.  Dit ontwerp wordt gevisualiseerd in          een artist impression. Samen bespreken we het ontwerp en nemen we eventuele aanpassingen door. De aangepaste plannen worden opnieuw besproken en als het nodig is alvast ter goedkeuring naar de gemeente gestuurd.  Een kostenraming kan naar wens ook onderdeel zijn van dit proces.