exterieur2
exterieur2

exterieur1
exterieur1

interieur3
interieur3

exterieur2
exterieur2

1/5

A L M E L O

KANTOOR BILANX

ACCOUNTANTS

EN ADVISEURS,

ALMELO

2001

In november 2000 kreeg ons bureau opdracht een kantoor te ontwerpen voor toenmalig accountantskantoor Hoff en Wansink op het bedrijvenpark Twente. het gebouw zou in eerste instantie uit twee bouwlagen bestaan maar met de mogelijkheid binnen een termijn van vijf jaar een extra verdieping te bouwen. Hiermee moest dus rekening worden gehouden. Maar al tijdens de bouw werd besloten, na een fusie met Administratiekantoor Nijen Twillaar om toch ook de tweede verdieping te bouwen. 

het kantoor is gesitueerd in een bocht langs de N36. In het ontwerp is deze bocht gevolgd doordat het gebouw in de midden bij de entree is geknikt. Rechts van dit knikpunt zit het personeel en links de directie en de spreek kamers. 

Ook het interieur van de ontvangsthal en de keuken en pantry's zijn door ons ontworpen.

Na het gereedkomen van hun nieuwe kantoor werd de naam Bilanx accountants en adviseurs in gebruik genomen.......